FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.6 Get orders

As for products there exist various different ways to get data for orders
To fetch data for all orders in a given solution:

$Orders = $Client->Order_GetAll();

Data for orders created within a certain period of time and matching one or more order statuses  can be fetched like this:

$Orders = $Client->Order_GetByDate(array('Start' => '2009-01-01', 'End' => '2009-02-01', 'Status' => '3,6'));

The above example fetches all orders created in the period 2009-01-01 to 2009-02-01 which have orderstatus 3 (Order Sent) or 6 (Completed). For the full documentation please refer to https://api.smart-web.dk/doc/