FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | API

2.9. Delete a product

To delete a product the following method is invoked with the id of the product to delete:

$Client->Product_Delete(array ('ProductId' => 1337));